Legislación

Comunicació d’Obertura d’un Centre de Treball o Represa de l’Activitat. Formulari.

Enlace PDF

Pla de Seguretat i Salut en el Treball. Comunicació / Nota d’encàrrec

Pla de Seguretat i Salut en el Treball (dades necessàries per a la seva elaboració)

ORDRE TRE/333/2008/11 de juny, ajuts econòmics per a donar suport a la inversió en maquinària i equips que millorin les condicions de treball.

Enlace PDF