Llibre de subcontractació

Posted by on Sep 15, 2010 in Notícies, Portfolio | Desactiva els comentaris

Obligatorietat de l’ús del Llibre de Subcontractació per a obres del sector de la construcció 29/08/2008 El Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la construcció, ha comportat la obligatorietat per a les empreses del Llibre de subcontractació.