Enlaces

Escola catalana de formació

Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

  Associació Catalana de Mútues d’Accidents de Treball (ACMAT)

  Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA’s)

  Prevenció Integral: Portal de Prevenció

  Departament de Treball i Indústria (Seguretat i Salut en el treball)

  Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball