Featured

Llei de subcontractació

Posted by on Jul 16, 2012 in Featured, Notícies | Desactiva els comentaris

La Llei de subcontractació de la construcció vol reduir la sinistralitat laboral en el sector 29/08/2008 El 19 d’abril va entrar en vigor la nova llei, que ha modificat el text refós vigent de la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, aprovat per RD 5/2000. A l’espera que s’aprovi el reglament, els contractistes, promotors i subcontractistes han de complir amb una documentació bàsica exigida per la llei.

Read More