Posts by admin

Llei de subcontractació

Posted by on Jul 16, 2012 in Featured, Notícies | Desactiva els comentaris

La Llei de subcontractació de la construcció vol reduir la sinistralitat laboral en el sector 29/08/2008 El 19 d’abril va entrar en vigor la nova llei, que ha modificat el text refós vigent de la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, aprovat per RD 5/2000. A l’espera que s’aprovi el reglament, els contractistes, promotors i subcontractistes han de complir amb una documentació bàsica exigida per la llei.

Read More

Llibre de subcontractació

Posted by on Sep 15, 2010 in Notícies, Portfolio | Desactiva els comentaris

Obligatorietat de l’ús del Llibre de Subcontractació per a obres del sector de la construcció 29/08/2008 El Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la construcció, ha comportat la obligatorietat per a les empreses del Llibre de subcontractació.

Read More

Recurs preventiu

Posted by on Sep 15, 2010 in Notícies, Portfolio | Desactiva els comentaris

La presència d’un recurs preventiu és obligatòria a cada centre de treball 29/08/2008 RECURS PREVENTIU: Presència obligatòria a cada centre de treball 1 treballador amb aquesta formació (és a dir, a cada obra de construcció) quan es realitzin operacions o treballs amb riscos especials, tal i com estableix la Llei 54/2003, del 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i el RD 604/2006, del 19 de maig, pel que es modifica el RD 39/1997 pel que es va aprovar el Reglament dels Serveis de Prevenció i el RD 1627/1997 pel que s’estableixen les...

Read More

Registre d’empreses del sector de la construcció

Posted by on Sep 15, 2010 in Notícies, Portfolio | Desactiva els comentaris

Registre d’Empreses del sector de la Construcció 29/08/2008 Des de Treserisk, estem organitzant la inscripció al Registre d’Empresa Acreditada (REA) que la Generalitat de Catalunya posarà en propers dies en funcionament, i que serà obligatori constar-hi a partir del 26 d’agost a totes les empreses que poguin ser contractades.

Read More

Tràmits REA

Posted by on Sep 15, 2010 in Notícies, Portfolio | Desactiva els comentaris

Fes els tràmits per al REA còmodament amb Treserisk 29/08/2008 Des de Treserisk ja pot realitzar fàcilment tots els tràmits per a obtenir la firma digital i inscriure’s al Registre d’Empreses Acreditades (REA).

Read More